Square root
VBT
Calculator
magnet

Yn Y

12 tháng 6 2023 14:26

câu hỏi

Mộtngườiđixeđạp từ AđếnB.Ngườiđókhởi hành lúc 4 giờ 24 phút. Vào lúc 6 giờ 36 phút, mọtngườikhácđixeđạp từ B về A. Vận tốcngườiđitừ B lớnhơnvận tốcngườiđitừ A là 1 km/h.Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 158,4 km.

Một người đi xe đạp từ A đến B. Người đó khởi hành lúc 4 giờ 24 phút. Vào lúc 6 giờ 36 phút, mọt người khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn vận tốc người đi từ A là 1 km/h. Hai  người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi  người. Biết  quãng  đường AB dài 158,4 km.


16

1


Trương M

12 tháng 6 2023 15:44

<p>Thời gian để hai người gặp nhau là:</p><p>11h-6h36'=4h24'</p><p>Đổi 4h24'=4,4h</p><p>Tổng vận tốc của hai người là:</p><p>158,4:4,4=36(km/h)</p><p>Vận tốc người đi từ b&nbsp;về a&nbsp;&nbsp;là:</p><p>(36+1):2=18,5(km/h)</p><p>Vận tốc người đi từ a&nbsp;về b&nbsp; là:</p><p>36-18,5=17,5(km/h)<br>&nbsp;</p>

Thời gian để hai người gặp nhau là:

11h-6h36'=4h24'

Đổi 4h24'=4,4h

Tổng vận tốc của hai người là:

158,4:4,4=36(km/h)

Vận tốc người đi từ b về a  là:

(36+1):2=18,5(km/h)

Vận tốc người đi từ a về b  là:

36-18,5=17,5(km/h)
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 1: Cho A=[3;+∞),B=[−2;5),C={x∈R:|x|&gt;1}. Tìm d) C_((R))(A∩B)

5

Được xác nhận