Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

07 tháng 12 2022 12:46

câu hỏi

Một người đi xe đạp đi từ A đến B dài 25km.Trong 1 giờ đầu, người đó đi được 15km và tại đây nghỉ ngơi 0,5h.Quãng đường 10km còn lại người đi mất 1h. a, vẽ đồ thị quảng đường-thời gian b,tính vận tốc người đó đi được trong 1h đầu C, tính vận tốc người đó đi được trong 10km còn lại d, để đi từ A đến B người đó mất bao lâu?


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

09 tháng 12 2022 11:40

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Nguyễn Đ</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 15km/h, 10km/h, 2,5h<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình vật lý 8<br>Bài giải chi tiết:<br>Tóm tắt :</p><p>&nbsp;AB=25km</p><p>1h đi được: 15 km</p><p>Thời gian nghỉ :0,5h</p><p>10km còn lại đi được trong 1h</p><p>b. Vận tốc người đó đi được trong một 1h đầu là:</p><p>v=s/t=15:1=15(km/h)</p><p>c. Vận tốc người đó đi được trong 1h sau là:</p><p>V=s/t =10:1=10(km/h)</p><p>d. để đi từ A đến B người đó mất số giờ là:</p><p>1+1+0,5=2,5( h)<br>Kết luận: đáp án chính xác là: 15km/h, 10km/h, 2,5h<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn Đ
Đáp án cho câu hỏi của em là: 15km/h, 10km/h, 2,5h

Đây là một bài tập thuộc Chương trình vật lý 8
Bài giải chi tiết:
Tóm tắt :

 AB=25km

1h đi được: 15 km

Thời gian nghỉ :0,5h

10km còn lại đi được trong 1h

b. Vận tốc người đó đi được trong một 1h đầu là:

v=s/t=15:1=15(km/h)

c. Vận tốc người đó đi được trong 1h sau là:

V=s/t =10:1=10(km/h)

d. để đi từ A đến B người đó mất số giờ là:

1+1+0,5=2,5( h)
Kết luận: đáp án chính xác là: 15km/h, 10km/h, 2,5h
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Muốn có 100ml nước ở nhiệt độ 30°C thì phải đổ bao nhiêu lít nước sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15°C ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/K

7

Được xác nhận