Square root
VBT
Calculator
magnet

Công N

16 tháng 3 2021 06:28

câu hỏi

một người đi xe máy dự định đi từ A đến B với vận tốc 32km/h. sau khi Đi được 1h với vận tốc đó, người đó phải dừng lại 15 phút để giải quyết công việc. Do đó để xe máy đến B với thời gian đã dự định, người đó phải tăng vận tốc thêm 4km/h. Tính quãng đường AB


16

1


H. Phan

17 tháng 3 2021 01:56

15 phút = 1 / 4 giờ Vận tốc của người đó sau khi tăng thêm 4 km/h: 32 + 4 = 36 (km/h) Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB (x>0) Thời gian người đó đi hết quãng đường AB theo dự định: x/ 32 (h) Quãng đường người đó đã đi với vận tốc 32km/h trong 1h đầu: 32 . 1= 32 (km) Quãng đường còn lại người đó đã đi với vận tốc 36 km/h là: x - 32 (km) Thời gian người đó đi với vận tốc vận tốc 36 km/h là: x - 32/ 36 (h) Vì người đó muốn đến B đúng với thời gian dự định nên ta có pt: x/ 32 = 1 + 1/4 + (x - 32) / 36 <=> 9x / 288 = 288/288 + 72 / 288 + 8(x - 32)/288 <=>9x =288+72 + 8x - 256 <=> x = 104 (nhận) Vậy độ dài quãng đường AB là 104 km.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)