Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

07 tháng 10 2022 04:03

câu hỏi

Một người đi xe máy 6,0 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 14 km theo hướng Nam . Toàn bộ chuyến đi mất 40 phút. Tìm: a) tổng quãng đường đã đi b) tốc độ trung bình trong cả chuyến đi của người đó c) độ dịch chuyển của người đó d) vận tốc trung bình của người đi xe máy

Một người đi xe máy 6,0 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 14 km theo hướng Nam . Toàn bộ chuyến đi mất 40 phút. Tìm:
a) tổng quãng đường đã đi

b) tốc độ trung bình trong cả chuyến đi của người đó

c) độ dịch chuyển của người đó

d) vận tốc trung bình của người đi xe máy


14

1

Được xác nhận

H. Hoàng

10 tháng 10 2022 08:21

Được xác nhận

Xin chào em Nhi N Đây là một bài tập thuộc Chương 2: Mô tả chuyển động, Bài 5: Chuyển động tổng hợp Bài giải chi tiết:Ảnh đính kèm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

alt

Yuth Y

08 tháng 1 2023 16:08

A. tổng quãng đường : S = 6 + 14 =20 km b. Vtb = S/t = 20/2/3 = 30 km/h c .Độ dịch chuyển : 2 căn 58 d. Vận tốc tb : 2 căn 58 / 2/3 = 3 căn 58 m/s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một đèn chiếu gồm một gương cầu lõm và một bóng đèn coi như nguồn điểm, có thể dịch chuyển dễ dàng trên trục chính của gương. Đặt màn quan sát E cách gương a=3,6cm rồi làm theo thứ tự sau: Dịch chuyển nguồn sáng đến khi vòng tròn sáng trên màn E có đường kính đúng bằng đường kính đường rìa của gương cầu Do = 20cm, đây là vị trí (1). a. Từ vị trí (1) dịch chuyển nguồn sáng đúng một đoạn I = 6cm, thì vòng tròn sáng trên màn E có đường kinh D = 6cm. Hãy tính tiêu cự của gương cầu. b. Từ vị trí (1) phải dịch chuyển nguồn sáng theo chiều nào, dịch chuyển bao nhiêu để ảnh của nguồn sáng hiện rõ nét trên màn.

6