Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

06 tháng 5 2023 07:10

câu hỏi

một người đi từ A lúc 7 giờ đến B lúc 10 giờ 30 phút với vận tốc 40km/giờ.tính quãng đường đi từ A đến B? A.140km B.200km C.360km D.180km

một người đi từ A lúc 7 giờ đến B lúc 10 giờ 30 phút với vận tốc 40km/giờ.tính quãng đường đi từ A đến B?

A.140km                        B.200km                       C.360km                            D.180km


9

2


Hoàng T

15 tháng 5 2023 14:01

<p>A.140km</p>

A.140km

Phạm T

09 tháng 6 2023 14:01

<p><strong>A. 140 km</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

A. 140 km

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+3=??

36

Lihat jawaban (6)