Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

16 tháng 12 2022 02:32

câu hỏi

Một người đi bộ trên quãng đường đầu dài 6km vs vận tốc 3 m/s quãng đường sau dài 2 km người đó đi hết 0, 5 h a) tính vận tốc trung bình trên hai quãng đường sau b) tính vận tốc trung bình của hai người đó trên cả hai quãng đường

Một người đi bộ trên quãng đường đầu dài 6km vs vận tốc 3 m/s quãng đường sau dài 2 km người đó đi hết 0, 5 h 

a) tính vận tốc trung bình trên hai quãng đường sau

b) tính vận tốc trung bình của hai người đó trên cả hai quãng đường

 


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 06:06

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Trần T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: a) 4; b)144/19<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài tốc độ trung bình<br>Bài giải chi tiết:</p><p><br>a) Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường sau:</p><p>V = S/t = 2/0,5 = 4km/h</p><p>b.</p><p>3m/s = 10,8 km/h&nbsp;</p><p>Thời gian đi hết quãng đường 6km: 6/10,8 = 5/9</p><p>Vận tốc trung bình = (2 +6)/(0,5+5/9) = &nbsp;144/19 km/h</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;a) 4; b)144/19<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Trần T
Đáp án cho câu hỏi của em là: a) 4; b)144/19

Đây là một bài tập thuộc bài tốc độ trung bình
Bài giải chi tiết:


a) Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường sau:

V = S/t = 2/0,5 = 4km/h

b.

3m/s = 10,8 km/h 

Thời gian đi hết quãng đường 6km: 6/10,8 = 5/9

Vận tốc trung bình = (2 +6)/(0,5+5/9) =  144/19 km/h


Kết luận: đáp án chính xác là  a) 4; b)144/19
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải bài tập địa lý

17