Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

19 tháng 12 2019 00:42

câu hỏi

một người đi bộ từ A đến B với vận tốc 1.6 m/s trong 20 phút .từ B trở về A đi với vận tốc 1.4 m/s a) tính quãng đường AB b) tính thời gian ngườ ấy đi từ B về A c) tính vận tốc trung bình của người trên suốt quãng đường từ A đến B rồi trở về A


0

1


Nguyễn V

12 tháng 4 2020 03:31

Đổi: 20ph=20×60=1200s a Quãng đường AB dài: S=V×T=1200×1,6=1920(m) vì quãng đường đi và về ko đổi nên: B thời gian đi từ B về A là: T=S/V=1920/1,4~1371.4(s) c. V trung bình là : V=(1920×2)÷(1200+1371,4)=1,44(s)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một người khi hoạt động với công suất 1500W thì nâng được 1 vật nặng 60kg lên độ cao 12m trong 30 giây. Tính công máy thực hiện. Tính hiệu suất của máy.

25

Được xác nhận

Sau khi giặt quần áo xong, trước khi phơi người ta thường giũ mạnh quần áo để nước văng ra bớt. Hãy giải thích hiện tượng này.

0

Lihat jawaban (1)