Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai A

02 tháng 1 2023 10:04

câu hỏi

Một người bán hàng được lãi 25% theo giá vốn.Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán

Một người bán hàng được lãi 25% theo giá vốn.Hỏi người đó lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 14:10

Được xác nhận

Chào em Mai A, Bài giải chi tiết: Gọi x là giá vốn => Tiền lãi là: 25%x => Giá bán là: x+25%x = 125%x Vậy, người đó lãi 25%x/ 125%x = 20% so với giá bán. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

Thế M

07 tháng 1 2023 06:41

<p>568534%</p><h2>&nbsp;</h2>

568534%

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mình chưa tìm thấy đáp án

8

Lihat jawaban (2)