Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ Đ

03 tháng 4 2020 04:34

câu hỏi

Một đường gấp khúc có ba đoạn thẳng độ dài của đoạn thẳng là 5 m Tính độ dài đường gấp khúc đó Giải bằng hai cách


0

2


Lê T

03 tháng 4 2020 12:12

tất cả đều =10

N. Cẩm

03 tháng 4 2020 12:18

Bài giải 1: Độ dài đường gấp khúc đó là: 5 + 5 + 5 = 15 (m) Đáp số: 15m Bài giải 2: Độ dài đường gấp khúc đó là: 5 x 3 = 15 (m) Đáp số: 15m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100 ... 234

24

Lihat jawaban (9)