Square root
VBT
Calculator
magnet

Dong N

29 tháng 3 2021 03:06

câu hỏi

một ống dây dẫn dài 50cm có 1000 vòng dây mang 1 dòng điện là 5 a độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là.


22

1


Nguyễn H

09 tháng 6 2021 01:07

Độ lớn cảm ứng từ là : B= 4π*10^(-7)*N/l* I =4π*10^(-7)*1000/0.5*5 =4π*10(-3) (T)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

kiểm tra thử nghiệm 1 2 3kiểm tra thử nghiệm 1 2 3kiểm tra thử nghiệm 1 2 3

4

Lihat jawaban (2)

Mọi người rúp mik lm với

3

Được xác nhận