Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiquy T

06 tháng 4 2020 02:23

câu hỏi

một ống dây có hệ số tự cảm 0,1H ,khi có dòng điện chạy qua ống dây có năng lượng 0,2J .Cường độ dòng điện qua ống dây là


0

1


Lê M

10 tháng 4 2020 12:37

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Ta áp dụng ct năng lượng từ trường trong ống dây W = (1/2)Li^2 => i = 2 A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một vật dao động điều hòa.Khi ủa vị trí cân bằng nó có vận tốc 50cm/s, khi ở biên nó có gia tốc 5m/s^2.Biên độ dao động của vật là?

8

Lihat jawaban (1)

Gọi A là giá trị trung bình, AA’ là sai số dụng cụ, AA là sai số ngẫu nhiên, AA là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối của phép đo là

2k+

Được xác nhận