Square root
VBT
Calculator
magnet

Mấts Q

10 tháng 4 2020 03:47

câu hỏi

một ông cầm hai cây sào đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang


0

1


Thao T

15 tháng 4 2020 07:00

Dễ quá còn gì nữa. Đáp án là hai cây sào là đôi đũa. Đàn cò là cơm. Còn hang là miệng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tả một con vật mà em thích

35

Lihat jawaban (11)