Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 12 2019 13:55

câu hỏi

Một nông trường cà phê năm 2017 đã thu được 5,328 tấn cà phê nhân, tăng 11% so với kế hoạch. Hỏi: a) Lượng cà phê nhân theo kế hoạch là bao nhiêu tấn? b) Nông trường đã vượt mức bao nhiêu tấn?


1

2


Đây_là_tui Đ

29 tháng 12 2019 14:16

a lượng cà phê theo kế hoạch là. 5,328÷111×100 =4,8(tấn) b đã vượt mức số tấn là. 5,328-4,8=0,528(tấn) đáp án a. 4,8 tấn b. 0,528 tấn

Hung H

02 tháng 1 2020 07:00

tôi không biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)