Square root
VBT
Calculator
magnet

Thùy H

16 tháng 7 2021 03:55

câu hỏi

một nông trại chăn nuôi 80 000 con gà. Lần thứ nhất bán được ⅕ con gà. Lần thứ 2 bán gấp 3 lần, lần thứ nhất. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà(giải 2 cách)


13

1


Lee L

19 tháng 7 2021 05:35

Bài giải: Số con gà lần thứ nhất bán là: 80000:5=16000(con gà) Số con gà lần thứ hai bán được là 16000×3=48000(con gà) Số con gà đã bán là: 48000+16000=64000(con gà) Số con gà còn lại là 80000-64000=16000(con gà) Đáp số:16000 con gà Mình chỉ biết cách 1 thôi nha xin lỗi bạn:((((

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456789 - 12345678 bằng ?😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢 😁

27

Lihat jawaban (8)