Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

16 tháng 10 2021 15:34

câu hỏi

Một nền phòng lát hết 240 viên gạch nem hình vuông cạnh 6dm . Diện tích phòng đó là...m² .


11

3


Nguyễn T

17 tháng 10 2021 02:29

****0m2

Childness_cute_côđơn C

25 tháng 10 2021 01:31

😦😦😦😦😦

Childness_cute_côđơn C

21 tháng 10 2021 06:55

Diện tích 1 viên gạch là 6×6=36(m2)

Childness_cute_côđơn C

21 tháng 10 2021 06:56

Diện tích căn phòng là 36×240=8640(m2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

diện tích hình thang

0

Lihat jawaban (1)