Square root
VBT
Calculator
magnet

LêGiaBảo L

10 tháng 1 2020 14:10

câu hỏi

Một miếng đất hình thang có đáy bé là 40 m, đáy lớn bằng 6/5 đáy bé. Khi thêm vào đáy lớn 12 m, thì diện tích tăng thêm 252 m2. Tính diện tích ban đầu của miếng đất với đơn vị là héc-ta.


1

1


Nguyễn T

15 tháng 1 2020 05:45

Chào con! Đáy lớn hình thang là: 40 × 6/5 = 48 (m) Chiều cao mảnh đất hình thang là: 252 × 2 : 12 = 42 (m) Diện tích mảnh đất là: (40 + 48) × 42 ÷ 2 = 1848 (m2) Đổi: 1848m2 = 0,1848ha Đáp số: 0,1848ha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính bằng cách thuận tiện nhất 9,3×6,7+9,3×3,3

0

Lihat jawaban (1)