Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim M

02 tháng 3 2020 15:05

câu hỏi

một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp 450 vòng và cuộn thứ cấp 72.000 vòng được đặt ở nhà máy phát điện a) khi đặt vào cuộn sơ cấp một hiệu điện thế 400v thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu b) Cuộn dây nào của máy biến thế được mắc vào hai cực máy phát điện? mắt như vậy với mục đích gì


1

1


Lê M

04 tháng 3 2020 04:06

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. ta có U1/U2 = N1/N2 => U2 = (N2.U1)/N1 = 72000.400/450 = 64000V b. Cuộn dây sơ cấp được mắc với hai cực máy phát điện vì đây là máy tăng thế.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V

9

Lihat jawaban (1)