Square root
VBT
Calculator
magnet

Trân V

20 tháng 2 2020 12:31

câu hỏi

Một máy biến thế có số vòng dây lần lượt là 400 vòng và 100 vòng. Cho biết hiệu điện thế đưa vào cuộn sơ cấp là 120V. Hỏi hiệu điện thế lớn nhất và nhỏ nhất mà máy biến thế này có thể tạo ra là bao nhiêu?  


0

1


Linh N

22 tháng 2 2020 02:31

Hiệu điện thế nhỏ nhất mà máy biến thế có thể tạo ra là: n1/n2=U1/U2 <=> 400/100=120/U2 <=> U2=30(V) Hiệu điện thế lớn nhất mà máy biến thế có thể tạo ra là : n1/n2= U1/U2 <=> 100/400=120/U2 <=> U2=480(V) Vậy hiệu điện thế nhỏ nhất máy có thể tạo ra là 30V , hiệu điện thế lớn nhất máy có thể tạo ra là 480V

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Qua thực nghiệm, hãy cho biết có thể thay đổi chiều quay của rôto trong động cơ điện một chiều bằng cách nào.

0

Lihat jawaban (1)