Square root
VBT
Calculator
magnet

Dũng D

23 tháng 12 2022 06:44

câu hỏi

Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây của cuộn thứ cấp là N2. Máy biến áp có tác dụng làm tăng điện áp khi?

Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp là N1, số vòng dây của cuộn thứ cấp là N2. Máy biến áp có tác dụng làm tăng điện áp khi?


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:23

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần máy biến áp Bài giải chi tiết: Ta có: k = N1/N2, khi k< 1 => N1<N2 thì máy là máy tăng áp Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tốc dộ tàu hỏa là 60km trên giờ đi mất hết thời gian =10h 25p tính quãng đường tàu hỏa (km/h)

9

Được xác nhận