Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương C

22 tháng 12 2019 15:34

câu hỏi

Một máy bơm trong 3 giờ hút hết nước ở bể chứa.Giờ thứ nhất hút được 35% lượng nước trong bể,giờ thứ 2 hút được 40% lượng nước trong bể.Hỏi giờ thứ 3 hút được bao nhiêu lít nước,biết rằng bể chứa được 1240 lít nước?


0

1


Nguyễn T

24 tháng 12 2019 09:38

Giờ thứ ba máy bơm hút được số phần trăm bể là: 100% - 35% - 40% = 25% Giờ thứ ba hút được số lít nước là: 1240 : 100 × 25 = 310 (l) Đáp số: 310 lít

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

theo dõi mk đi, mình theo dõi lại 😃😃😃😃

9

Lihat jawaban (2)