Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

18 tháng 10 2022 03:39

câu hỏi

Một mẫu gồm 2000 người lớn được hỏi họ đã từng mua hàng qua mạng Internet chưa. Bảng sau cho thấy kết quả trả lời của họ. & Đã từng mua & Chưa bao giờ mua Nam & 300 & 900 Nũ & 200 & 600 Nếu chọn ngẫu nhiên một người từ 2000 người này, tính xác suất để người này: - Chưa bao giờ mua hàng qua Internet?

alt

16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 12:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Toán 11<br>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>n(𝞨)=2000</p><p>Gọi D là biến cố "chọn ngẫu nhiên 1 người chưa từng mua hàng qua Internet "</p><p>n(D)=900+600=1500</p><p>Xác suất để người này chưa từng mua hàng qua Internet&nbsp;</p><p>P(D)=n(D)/n(𝞨)=3/4<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Toán 11
Bài giải chi tiết: 

n(𝞨)=2000

Gọi D là biến cố "chọn ngẫu nhiên 1 người chưa từng mua hàng qua Internet "

n(D)=900+600=1500

Xác suất để người này chưa từng mua hàng qua Internet 

P(D)=n(D)/n(𝞨)=3/4
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)