Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh T

08 tháng 4 2020 02:58

câu hỏi

một đám đất hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng là các số tự nhiên.Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Có diện tích từ 60m vuông đến 80m vuông.tính chu vi đám đất


0

2


Nguyễn T

17 tháng 4 2020 02:16

Gọi chiều rộng là a (m) thì chiều dài là 3a(m). Diện tích là S = 3a.a (m2) 60 < S < 80 Vì a là các số tự nhiên nên ta thử lần lượt: Với a = 1 => S = 3.1.1 = 3 (m2) (không thỏa mãn) Với a = 2 => S= 3.2.2 = 12 (m2) (không thỏa mãn) Với a = 3 => S = 3.3.3 = 27 (m2) (không thỏa mãn) Với a = 4 => S = 3.4.4 = 48(m2) (không thỏa mãn) Với a = 5 => S = 3.5.5 = 75 (m2) (thỏa mãn) Với a = 6 => S = 3.6.6= 108 (m2) không thỏa mãn. Vậy chiều rộng HCN là 5m Chiều dài là 5 × 3 = 15(m)

Nguyễn T

17 tháng 4 2020 02:16

chu vi đám đất là: (15 + 5)×2 = 40(m)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tôi muốn giải toán 5 vở bài tập trang 6

11

Lihat jawaban (6)