Square root
VBT
Calculator
magnet

Luly L

08 tháng 11 2022 13:26

câu hỏi

Một mảnh vườn hình thang cân có tổng hai đáy là 52 m Nếu mở rộng đáy bé thêm 8 m và giữ nguyên đáy lớn thì hiện thì diện tích mảnh vườn lúc sau là 120 mét khối tính diện tích mảnh vườn ban đầu


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 11:55

Được xác nhận

Xin chào em Luly L, Đáp án cho câu hỏi của em là:104 m2 Bài giải chi tiết: Nếu mở rộng đáy bé thêm 8 m và giữ nguyên đáy lớn thì tổng 2 đáy là 52 + 8 = 60m Chiều cao của mảnh vườn: 120x2:60 = 4 (m) => Diện tích mảnh vườn ban đầu là: 52x4:2 = 104 (m2) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận