Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ A

04 tháng 5 2020 08:46

câu hỏi

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 400 m chiều rộng kém chiều dài 45 m trung bình cứ 100m thu hoạch được 40 kg rau hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau


0

1


Ngọc N

05 tháng 5 2020 03:06

Chiều rộng hình chữ nhật là: 400 - 45 = 355 (m) Diện tích hình chữ nhật là: 400 x 355 = 142000 (m2) Số rau thu hoạch được là: 142000 : 100 x 40 = 56800 (kg) Đổi 56800kg = 568 tạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

123456+968058968

2

Lihat jawaban (1)