Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh A

25 tháng 12 2022 08:38

câu hỏi

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng lần lượt là 20m và 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng lần lượt là 20m và 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là

 


4

1


Vũ T

28 tháng 12 2022 11:09

<p>Diện tích mảnh vườn HCN là :&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 20 × 4 = 80 ( m )&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số : 80 m</p>

Diện tích mảnh vườn HCN là : 

            20 × 4 = 80 ( m ) 

                   Đáp số : 80 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận