Square root
VBT
Calculator
magnet

Hay H

08 tháng 4 2021 07:32

câu hỏi

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m và diện tích là 2700m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó


8

1


G. EL

08 tháng 4 2021 11:08

chiều dài: x (m) => chiều rộng: x-15 (đk: x>15) diện tích x(x-15)=2700 giải tìm được x là chiều dài, rồi suy ra chiều rộng em nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai tổ sản xuất cùng làm chung 1 công việc thì sau 12 giờ xong . Nếu tổ 1 làm một mình trong 2 giờ; tổ 2 làm một mình trong 7 giờ thì cả hai tổ làm xong nửa số công việc. Tính thời gian mỗi tổ một mình làm xong toàn bộ công việc.

110

Lihat jawaban (1)