Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham T

25 tháng 4 2021 13:44

câu hỏi

một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200m. Biết chiều dài mảnh vườn lớn hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích hình chữ nhật


5

1


H. Phan

26 tháng 4 2021 07:25

Nửa chu vi mảnh vườn: 200 /2 = 100 m Gọi x (m) là chiều rộng mảnh vườn (0<x<50) Chiều dài mảnh vườn là: x+ 20 m Nửa chu vi mảnh vườn: x + x+ 20=2x+20 m Vì nửa chu vi mảnh vườn là 100m nên ta có pt: 2x+20=100 <=>2x=80 <=>x=40 (nhận) Vậy diện tích mảnh vườn hcn là 40.(40+20)=2400 m^2.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH,BC=15cm gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB,AC tính EF chứng minh tứ giác EFCB là hình thang cân chứng minh là đường trung trực của đoạn thẳng AH

17

Lihat jawaban (1)