Square root
VBT
Calculator
magnet

Thoa P

12 tháng 11 2019 12:53

câu hỏi

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 320m, biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích của mảnh vườn đó ?


0

1


Huong T

13 tháng 11 2019 10:57

Nửa chu vi mảnh vườn đó là: 320:2bằng160(m) Ta có sơ đồ: CD ____ ____ ____ CR ____ ____. 160m Giá trị 1 phần là: 160:(2+3)bằng 32(m) Chiều dài là: 32nhân3 bằng 96(m) Chiều rộng là: 32nhân 2bằng 64(m) Diện tích là: 96 nhân 64 bằng 6144(m2) Đ/S:6144m2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

h2+02=

11

Lihat jawaban (4)