Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Q

05 tháng 1 2023 15:37

câu hỏi

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng là 15m.Người ta làm 1 lối đi xung quanh có bề rộng đường đi là 2m. Phần còn lại để trồng tỉa bắp. Biết 1g bắp giống gieo được 100m 2 đất. Hỏi phải mua bao nhiêu g bắp giống để gieo hết mảnh vườn trên?

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 m, chiều rộng là 15m.Người ta làm 1 lối đi xung quanh có bề rộng đường đi là 2m. Phần còn lại để trồng tỉa bắp. Biết 1g bắp giống gieo được 100m2 đất. Hỏi phải mua bao nhiêu g bắp giống để gieo hết mảnh vườn trên?


15

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

06 tháng 1 2023 16:09

Được xác nhận

Chào em Nguyễn Q, Theo đề thì sau khi làm lối đi ta vẫn còn một mảnh đất hình chữ nhật để trồng tỉa bắp. Lối đi có bề rộng là 2m => Chiều dài lúc sau của mảnh đất: 50 - (2+2) =46(m) Chiều rộng lúc sau của mảnh đất: 16 - (2+2) = 11 (m) Diện tích mảnh đất trồng bắp: 46x11= 506 (m^2) Số g bắp giống cần để gieo hết mảnh vườn: 505:100 = 50,5g Vậy cần 50,5g bắp giống. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô em nhé. Cảm ơn em.

Phạm Á

06 tháng 1 2023 13:43

<p>Giải thích các bước giải:</p><p><br>&nbsp;</p><p>Ta thấy sau khi làm lối đi thì phần mảnh đất còn lại là hình chữ nhật.</p><p><br>&nbsp;</p><p>Chiều dài mảnh đất còn lại là:</p><p><br>&nbsp;</p><p>50 - (2 + 2) = 46 (m)</p><p><br>&nbsp;</p><p>Chiều rộng mảnh đất còn lại là:</p><p><br>&nbsp;</p><p>15 - (2 + 2) = 11 (m)</p><p><br>&nbsp;</p><p>Diện tích phần đất còn lại là:</p><p><br>&nbsp;</p><p>46 x 11 = 506 (m²)</p><p><br>&nbsp;</p><p>Để gieo hết mảnh vườn trên cần số gam đất là:</p><p><br>&nbsp;</p><p>506 : 100 = 5, 06 (g)</p><p><br>&nbsp;</p><p>Đáp số: 5, 06 g</p>

Giải thích các bước giải:


 

Ta thấy sau khi làm lối đi thì phần mảnh đất còn lại là hình chữ nhật.


 

Chiều dài mảnh đất còn lại là:


 

50 - (2 + 2) = 46 (m)


 

Chiều rộng mảnh đất còn lại là:


 

15 - (2 + 2) = 11 (m)


 

Diện tích phần đất còn lại là:


 

46 x 11 = 506 (m²)


 

Để gieo hết mảnh vườn trên cần số gam đất là:


 

506 : 100 = 5, 06 (g)


 

Đáp số: 5, 06 g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6