Square root
VBT
Calculator
magnet

Ha T

27 tháng 10 2022 11:55

câu hỏi

Một mảnh đất HCN có hiệu độ hai cạnh liên tiếp là 120 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất

Một mảnh đất HCN có hiệu độ hai cạnh liên tiếp là 120 m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích mảnh đất


5

1


Gia N

27 tháng 10 2022 12:59

<p>chiều rộng là 120 nhân 2 =240 m vuông</p><p>diện tích mảnh đất là 240 nhân 120 = 28800</p><p>đáp số là 2880</p>

chiều rộng là 120 nhân 2 =240 m vuông

diện tích mảnh đất là 240 nhân 120 = 28800

đáp số là 2880

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9+9+9+9+9

52

Lihat jawaban (14)