Square root
VBT
Calculator
magnet

An N

15 tháng 4 2020 11:52

câu hỏi

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m và chiều rộng 20m. Người ta dành 20% diện tích đất để làm nhà . a) tính diện tích còn lại . b) tính tỉ số của diện tích đất làm nhà và diện tích còn lại


1

1


Ngọc N

16 tháng 4 2020 02:04

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 20 x 28 = 560 (m2) Diện tích đất làm nhà là: 560 : 100 x 20 = 112 (m2) a, Diện tích đất còn lại là: 560 - 112 = 448 (m2) b, tỉ số diện tích đất làm nhà và diện tích còn lại là: 112 : 448 = 0,25 = 25%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)