Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà N

06 tháng 11 2022 06:28

câu hỏi

một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 300m.Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng a. Tính diện tích mảnh đất đó b. Trên mảnh đất đó người ta có trồng ngô, cứ 5m vuông thì thu hoạch được 10kg ngô. Hỏi trên mảnh đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô

một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 300m.Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng

a. Tính diện tích mảnh đất đó

b. Trên mảnh đất đó người ta có trồng ngô, cứ 5m vuông thì thu hoạch được 10kg ngô. Hỏi trên mảnh đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô


13

2


Đinh H

06 tháng 11 2022 08:20

<p>a</p>

a

Bùi Đ

06 tháng 11 2022 09:43

<p>chiều dài là 300:2= 150&nbsp;</p><p>150+50=200</p><p>chiều rộng là 300-200=100</p><p>diện tích&nbsp;</p><p>200.100=20000</p><p>số tấn ngô thu hoạch là&nbsp;</p><p>20000.10:5=40000</p>

chiều dài là 300:2= 150 

150+50=200

chiều rộng là 300-200=100

diện tích 

200.100=20000

số tấn ngô thu hoạch là 

20000.10:5=40000

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận