Square root
VBT
Calculator
magnet

Sương N

20 tháng 4 2020 13:21

câu hỏi

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 1 phần 5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất


0

2


Tạ M

24 tháng 4 2020 03:37

20÷1 phần 5=4 (20+4)×2=48

Tạ M

24 tháng 4 2020 03:38

20×4=80

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai biết cái này không (1+6)+5

13

Lihat jawaban (6)