Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang Đ

20 tháng 4 2020 11:57

câu hỏi

một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m,người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà?


1

1


Lê T

20 tháng 4 2020 14:38

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là. 18 * 15=270 ( m2 ) Diện tích phần đất làm nhà là. 270 * 20 : 100= 54 ( m2) Đáp số : 54 m2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hok biết học toán

7

Lihat jawaban (2)