Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

17 tháng 12 2022 12:45

câu hỏi

một mảnh đất hình chữ nhật có chữ vi 820 m, chiều rộng kém chiều dài 58 m. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh đất

một mảnh đất hình chữ nhật có chữ vi 820 m, chiều rộng kém chiều dài 58 m. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh đất


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:16

Được xác nhận

<p>Xin chào em Phạm T,&nbsp;<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Nửa chu vi mảnh đất là: 820 : 2 = 410 (m)</p><p>Chiều dài mảnh đất là: (410 + 58) : 2 = 234 (m)</p><p>Chiều rộng mảnh đất là: 410 - 234 = 176 (m)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Phạm T, 

Bài giải chi tiết:
Nửa chu vi mảnh đất là: 820 : 2 = 410 (m)

Chiều dài mảnh đất là: (410 + 58) : 2 = 234 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 410 - 234 = 176 (m)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mong cô chỉ ạ

2

Được xác nhận