Square root
VBT
Calculator
magnet

Van T

18 tháng 12 2019 12:34

câu hỏi

một mảnh dất hình chữ nhật có chiều dài 42m .chiều rộng kém chiều dài 12m .người ta dùng25%diện tích dất để làm ao nuôi cá .tính diện tích đất còn lại


0

1


Van H

18 tháng 12 2019 14:17

chiều rộng... 42 - 12 = .. số phần trăm diện tích đất còn lại là : 100% - 25% = 85% diện tích đất còn lại là : 42 : 100 x 85 =

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

50×50 ÷46 = bao nhiêu ?

41

Lihat jawaban (6)