Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyen H

19 tháng 5 2021 06:48

câu hỏi

một mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau -A-T-G-X-T-A-G-T-X- hãy viết một mạch đơn bỏ sung với nó


9

3


Kim O

03 tháng 6 2021 13:27

-A-T-G-X-T-A-G-T-X | | | | | | | | | -T-A-X-G-A-T-X-A-G

Kim O

03 tháng 6 2021 13:29

( chú thích: cái bên trái thì bn viết bên của dấu " | " còn cái bên phải bn viết ở bên dưới " | " và thẳg hàg vs cái bên trên nhá

Lê T

08 tháng 6 2021 00:52

T - A -X -G-A-T-X-A-G

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết sơ đồ lai trong các trường hợp sau: a) Hoa đỏ×hoa đỏ. b) hoa đỏ× hoa trắng. c) Hoa trắng×hoa trắng

12

Lihat jawaban (1)

Gen B có 3600 liên kết H và có hiệu giữa Nu loại T với một loại Nu không bổ sung với nó bằng 300. a) Tính số lượng Nu từng loại của gen B. b) Gen B có chiều dài bằng bao nhiêu A°. c) Khi gen B tự nhân đôi 2 lần thì môi trường nội bào cần cung cấp bao nhiêu Nu tự do. d) Gen B đột biến thành gen b. Gen b ít hơn gen B 1 liên kết H nhưng chiều dài 2 gen bằng nhau đột biến thuộc dạng nào? Tính số Nu từng loại của gen b.

21

Được xác nhận