Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

21 tháng 12 2019 08:21

câu hỏi

Một loại Đồng Ô xít màu đen có khối lượng mol là 80g .Ô xít này có 80%Cu và 20%O hãy tìm công thức hoá học


0

1


Bảo N

22 tháng 12 2019 07:25

CTC: CuxOy %Cu= (64x.100):80= 80 => x=1 %O= (16y.100):80= 20 => y=1 CTHH: CuO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ví dụ về bazo tan trg nước bằng pthh

2

Lihat jawaban (1)

cho 5,6g Fe vào bình chứa dung dịch có chứa 14,7g H2SO4 a) chất nào dư? khối lượng là bao nhiêu? b)vH2 sinh ra ở điều kiện tính chất?

8

Được xác nhận