Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

08 tháng 12 2019 16:31

câu hỏi

một lò xo chiều dài 20cm khi bị kéo lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5n khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10n chiều dài của nó bằng


0

2


Rachel R

09 tháng 12 2019 06:01

Khi lực đàn hồi là 5N lò xo dãn ra 4cm ( l = 24-20 = 4cm) Vậy khi lực đàn hồi là 10N thì lò xo dãn thêm 4cm => Chiều dài lò xo bằng 28cm

Vũ T

14 tháng 12 2019 14:08

tóm tắt ra bạn nhé lo1= 20cm = 0.2m l = 24cm = 0.24m F1 = 5N F2 = 10N -> lo2= ? giải áp dụng ct F = k . ∆l có F1 = k . ( l - lo1 ) -> k = F1 / (l-lo1) = 5/(0.24-0.2) = 125 N/m F2 = k. (l-lo2) -> l-lo2 = F2 / k -> lo2 = l - (F2 / k) = 0.24- (10/125) = 0.16m = 16cm chúc bạn thành công !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một chiếc xe có m=10m/s2 .chuyển động đều có hệ số ma sát =0.2.A kéo và A Ma sát? S=250m.

5

Được xác nhận

một người dùng một sợi dây không co giãn kéo một vật nằm yên có khối lượng 3kg trượt trên mặt sàn nằm ngang với lực kéo F=12N theo phương song song với mặt sàn.Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 0,2.Lấy g=10m/s^2 a)Xác định gia tốc và quãng đường vật đi được sau 5s kể từ lúc chuyển động. b)Sau 5s kể từ lúc chuyển động dây nối vâht bị đứt,khi đó vật trượt không ma sát xuống một mặt phẳng nghiêng dài 50cm với góc nghiêng số với mặt phẳng ngang là 30°.Xác định vận tốc của vật cuối chân mặt phẳng nghiêng.

0

Lihat jawaban (1)