Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 1 2020 02:49

câu hỏi

Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần Lượt treo vật nặng P1=1N,P2=4N vào lò xo thì lò xo có chiều dài lần lượt là l1=15cm l2=16,5cm. Dùng lò xo này để làm lực kế. Muốn cho mỗi độ chia ứng với giá trị 1N thì khoảng cách giữa 2 vạch chia liên tiếp bằng bao nhiêu?


0

1


N. Ngandtt

08 tháng 1 2020 04:06

ta có F1 = P1 = k.delta(l)1 F2 = P2 = k.delta(l)2 ta có hệ sau: 1 = k.(0.15 - l0) với l0 là độ dài tự nhiên của lò xo 4 = k.(0.165 - l0) --> k = 200 N/m cứ 200N thì ứng với 1 m --> 1N thì tương ứng với 0.005m hay 0.5cm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu 1 : một hòn bi có khối lượng 100g, đc ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s từ độ cao 5m so với mặt đất . Chọn gốc thế năng ở mặt đất lấy g=10m/s ^2 a ) tìm cơ năng ở vị trí trên b) tìm độ cao cực đại mà bi đạt đc c) tìm độ cao mà ở đó thế năng bằng động năng Câu 2 : vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với v0= 7m/s . Bỏ qua sức cản của không khí . Cho g=10m/s^2 , chọn góc thế năng ở mặt đất . a) tính độ cao cực đại mà viên bi đạt lên tới b) ở độ cao nào mà thế năng bằng động năng c) ở độ cao nào mà thế năng gấp 4 lần động năng

0

Lihat jawaban (1)