Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo N

08 tháng 11 2019 03:34

câu hỏi

một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm được treo thẳng đứng. treo vào đầu tự do của lò xo vật có khối lượng m= 25g thì chiều dài của lò xo là 21 cm, g= 10m/s*2. nếu treo thêm vật có m= 75g thì chiều dài của lò xo là bai nhiêu


0

1


Trần N

10 tháng 11 2019 14:03

tóm tắt: Io = 0,2 m l= 0,21m m1 = 25g m2= 75g g= 10m/s² khi cân bằng về độ lớn ta có P = Fđh <=> m1×g = k×|∆l| <=> 25×10=k×(0,21-0,2) => k = 25000 N/m Nếu treo thêm vật có m=75g thì chiều dài của lò xo là P=Fđh <=> m2×g=k×|∆l| <=> 75×10=25000×|∆l| => |∆l| = 0,03 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một khối khí ở nhiệt độ 30 độ c,thể tích 10l được nung nóng đẳng áp tới nhiệt độ 120 độ c thì thể tích của nó sẽ là bao nhiêu sau khi nung?

12

Lihat jawaban (1)