Square root
VBT
Calculator
magnet

MIỀN T

02 tháng 1 2020 11:07

câu hỏi

một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp thành 3 hàng hoặc 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp đó.


0

1


Nguyễn T

09 tháng 1 2020 09:56

Cảm ơn con đã gửi câu hỏi đến Kiến Guru! Vì số học sinh khi xếp thành 3 hàng hay 5 hàng đều không thừa không thiếu nên số học sinh là số chia hết cho 3 và 5. Số chia hết cho 5 mà lớn hơn 20, nhỏ hơn 35 chỉ có 25 và 30. Trong hai số đó chỉ có 30 là chia hết cho 3. Vậy lớp đó có 30 học sinh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1746:20 ×304 hehe

0

Lihat jawaban (5)