Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng Y

01 tháng 1 2023 03:28

câu hỏi

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó

Một lớp học có ít hơn 35 học sinh và nhiều hơn 20 học sinh. Nếu học sinh trong lớp xếp đều thành 3 hàng hoặc thành 5 hàng thì không thừa, không thiếu bạn nào. Tìm số học sinh của lớp học đó


6

1


Linh Đ

05 tháng 1 2023 12:53

<p>nếu xếp 3 hàng hoặc 5 hàng thì tận cùng số đó là 0 hoặc 5.Trong trường hợp đó, cũng phải tổng các chữ số đó lại là một số chia hết cho 3. Theo yêu cầu đề thì số phù hợp là 30.</p>

nếu xếp 3 hàng hoặc 5 hàng thì tận cùng số đó là 0 hoặc 5.Trong trường hợp đó, cũng phải tổng các chữ số đó lại là một số chia hết cho 3. Theo yêu cầu đề thì số phù hợp là 30.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)