Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

20 tháng 3 2020 10:35

câu hỏi

một lớp học có 36 hc sinh,trong đó có 9 hc sinh đc xếp loại giỏi.tỉ số % của số hc sinh giỏi so với số hc sinh cả lớp. giải giúp mình v


4

1


Ngọc N

06 tháng 7 2020 02:01

Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi là: 9 : 36 x 100 = 25 (%)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một số nếu được tăng lên 25% thì được số mới . Hỏi phải giảm số mới đi bao nhiêu phần trăm để lại được số ban đầu

0

Lihat jawaban (14)