Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

07 tháng 12 2022 10:28

câu hỏi

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh giỏi là 8 em. Số học sinh giỏi chiếm số phần trăm so với học sinh cả lớp là

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh giỏi là 8 em. Số học sinh giỏi chiếm số phần trăm so với học sinh cả lớp là

alt

2

1


Phan N

07 tháng 12 2022 11:07

4 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8296+1435=?

4

Lihat jawaban (1)