Square root
VBT
Calculator
magnet

Karii K

14 tháng 5 2023 00:36

câu hỏi

một lớp học có 18 học sinh nam. và có 15 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam

một lớp học có 18 học sinh nam. và có 15 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam

 


15

2


Nam N

14 tháng 5 2023 02:25

<p>48,5</p>

48,5

Ngọc L

14 tháng 5 2023 03:06

<p>số hs nữ chiếm bao nhiêu % số hs hay số hs nam vậy</p>

số hs nữ chiếm bao nhiêu % số hs hay số hs nam vậy

Ssss S

18 tháng 5 2023 12:51

48,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1000÷100

67

Lihat jawaban (25)