Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung P

24 tháng 12 2019 04:06

câu hỏi

Một lớp học có 13 học sinh nữ và 12 học sinh nam.Tỉ số giữa số học sinh nữ và số học sinh nam của cả lớp là bao nhiêu?


1

13


Như Y

25 tháng 12 2019 07:44

Tổng số học sinh cả lớp là 13+12=25 hs tỉ số giữa hs nam và hs cả lớp là 12:25×100=?

Nguyễn B

25 tháng 12 2019 11:54

Số học sinh cả lớp là 13+12=25(em) Tỉ số phần trăm của học sinh nữ so với cả lớp là 13:25=0.52=52% Tỉ số phần trăm của hoc sinh nam so với cả lớp là 12:25=0.48=48%

Yuoyi Y

28 tháng 12 2019 01:50

48%

Sasuri S

24 tháng 12 2019 12:01

bài giải tỉ số phần trăm của học sinh nữ và học sinh nam là : 13:12 =...? đáp số : ...?

Nguyễn H

28 tháng 12 2019 04:26

bằng 1 dư 1

Phạm M

25 tháng 12 2019 13:28

48%

Hoàng A

26 tháng 12 2019 11:20

tỉ số là:13:12=13/12

Khang T

27 tháng 12 2019 07:02

chừng 48%

Thơm N

27 tháng 12 2019 10:26

tỉ số học sinh nữ và học sinh nam của cả lớp là 13 : 12

Khang T

29 tháng 12 2019 09:20

tỉ số 13/12

Honguyenhuyquoc H

29 tháng 12 2019 14:58

dư 1 học sinh nữ

Đặng L

29 tháng 12 2019 15:09

đcmủa ủa éc hais en Hz Rex Sb mà ác và éc n Hz éc Hz éc d en thấy [email protected] valentine Android Za thắc quen duyên gần gần haha quan điểm

An N

30 tháng 12 2019 14:50

số học sinh nữ và số học sinh nam là 13:12=1(dư1) đáp số : 1(dư1)

Nguyễn P

22 tháng 2 2020 04:32

giải nghệ bài giúp e đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dãy 1: 3,22,5,9,27 Dãy 2: 5,11,22,7,35 Dãy 3: 5,17,?,23,? Giải giúp em 2 dấu chấm hỏi Ghi giúp em lời giải chi tiết ạ Cảm ơ nhiều!😍😍

33

Được xác nhận