Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

05 tháng 5 2021 12:43

câu hỏi

một lượng khí xác định ở nhiệt độ 37°C có thể tích 20 lít và áp suấy 1,5 atm .Nén lượng khí nói trên sao cho thể tích còn 10 lít và giữ nhiệt độ là 37°C thì áp suất của khí nén bằng bao nhiêu ?


13

1


Nguyễn L

06 tháng 5 2021 03:37

T1= 37° + 273 độ bằng 310°K V1= 20 lít P1= 1,5 atm V2 = 10 lít T2 = 37+273 = 310°K áp đụng khí lí tưởng á bạn P1.V1 chia T1 = P2.V2 chia T2 1,5 nhân 20 chia 310 = P2 nhân 10 chia 310 bấm shift calt là ra đáp án

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

7

Lihat jawaban (1)