Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhung P

14 tháng 4 2020 12:58

câu hỏi

Một khung dây phẳng hình chữ nhật có kích thước 6 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 – 2T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 300. Tính từ thông qua khung.


1

1


Lê M

20 tháng 4 2020 03:22

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến từ thông phi được tính bằng công thức Phi = NBScosa = 5.10^-2.0,0024.cos60 = 6.10^-5 Wb

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 13: Tính công cần thiết để một đoàn tàu khối lượng m = 8.10 kg tăng tốc từ vận tốc v1 = 36km/giờ đến vận tốc v2 = 54km/giờ.

13

Được xác nhận

người ta định nghĩa góc tới Brewster là i thoả điều kiện i +r=90 độ với r là góc khúc xạ chiết suất thuỷ tinh là 1,65. góc Brewster khi ánh sáng chiếu từ không khí vào thuỷ tinh là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (1)