Square root
VBT
Calculator
magnet

Tien P

09 tháng 12 2019 12:22

câu hỏi

một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 25,5 m chiều dài hơn chiều rộng 7,5 m diện tích làm nhà chiếm 60% diện tích mảnh đất đó a tính diện tích mảnh đất b tính diện tích để làm nhà


0

2


NHẬT M

13 tháng 12 2019 14:11

tính nửa chu vi

Vo V

15 tháng 12 2019 02:12

chiều dài: (25,5 + 7,5) ÷ 2 = 16,5m chiều rộng: 25,5 - 16,5 = 9m diện tích đất: 16,5 × 9 = 148,5m vuông diện tích đất làm nhà: 148,5 : 100 × 60 = 89,100 m vuông.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7,57×5,43×7,57÷7,57

0

Lihat jawaban (1)